•  
Bơm thủy lực xe nâng 1,5 tấn, 2 tấn, 2,5 tấn, 3 tấn, 3,5 tấn, 4 tấn
Bơm thủy lực xe nâng 1,5 tấn, 2 tấn, 2,5 tấn, 3 tấn, 3,5 tấn, 4 tấn
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bơm thủy lực xe nâng, bơm thủy lực bánh răng Shimadzu
Model:  Bơm nhôm Japan - Shimadzu, bơm xe nâng, xe ghắp
Model:
SGP -1A - 20F- R009 :   20 cc/rev
SGP -1A - 25F- R :        25 cc/rev
SGP -1A - 32D- L388 :   32 cc.rev
SGP -1A - 36D- L264 :   36 cc.rev
SGP -2B - 40F-          :   40 cc.rev
SGP -2B - 44F-          :   44 cc.rev
SGP -2B - 48F-          :   48 cc.rev
SGP -2B - 52A-          :   52 cc.rev
Là loại bơm thủy lực bánh răng vỏ gang.
Đường dầu vào và ra nằm ở sau đuôi.
Mặt định vị bơm:  82,5mm, 102mm
Tâm lỗ bu lông:   106mm, 146mm
Trục bơm thủy lực: trục then hoa 10 then f17mm, trục then hoa 13 then f22mm
Thường được lắp cho các loại xe nâng, xe ghắp, hay lắp làm bơm quay toa, bơm di chuyển.
Chúng tôi nhân sửa chữa bơm thủy lực bánh răng các loại