Bơm xe nâng 5, 6, 7 tấn
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bơm thủy lực xe nâng 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn
Bơm thủy lực xe nâng, bơm thủy lực bánh răng Shimadzu
Model:  
Bơm nhôm Japan - Shimadzu, bơm xe nâng, xe ghắp
Model:
SD36-36F9H9-L728  (Bơm bánh răng kép dùng cho xe nâng)
Là loại bơm thủy lực bánh răng vỏ gang.
Đường dầu vào và ra nằm ở sau đuôi.
Mặt định vị bơm:  102mm
Tâm lỗ bu lông:   146mm
Trục bơm thủy lực: trục then hoa 10 then f17mm, trục then hoa 13 then f22mm
Bơm thủy lực bánh răng quay trái (nhìn từ trục bơm vào) có 1 đường vào (đường hút) và 2 đường ra
Thường được lắp cho các loại xe nâng.
bơm xe nâng
Giá bán: 0 đ
Bơm xe nâng thủy lực 5 tấn
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực Shimadzu SGP-2B-52L
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực 2 tầng, bơm thủy lực 3 tầng
Giá bán: 0 đ
Bơm xe nâng thủy lực Japan nhật
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực Kayaba KFP5180, KFP51100
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực xe nâng Kayaba
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng KFP51
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực xe nâng 2 tấn
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực xe nâng 2 tầng
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng xe nâng SGP1A-F23, SGP1A-F28, SGP2A-F32, SGP2A-F36
Giá bán: 0 đ
bơm bánh răng thủy lực xúc lật WA350
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực xe nâng Kayaba KZP4-17, KZP4-19, KZP4-23, KZP4-27, KZP4-31
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực xe nâng Kayaba KRP4-23, KRP4-30A, KRP4-33A, KFP2227ASMSJ, KFP3240AMBAMS, KFP5180
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực xe nâng shimadzu SD36-36F9H9-L728, SD32.27F2H1-L855, SDYA 56.7F9H9-L495
Giá bán: 0 đ