•  
Đồng hồ 3 kim tiếp điểm điện
Đồng hồ 3 kim tiếp điểm điện 250 kg, 400 kg, 150 kg
Đường kính mặt f 100
Hàng luôn có sẵn
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Đồng hồ 3 kim tiếp điểm điện 40kg, 60kg, 100kg, 250 kg, 400 kg, 600 kg
Đường kính mặt f 100
Ren bắt đồng hồ f17mm - có chân thẳng (chân đứng) và chân lưng (chân sau).
Đồng hồ tiếp điểm điện được nối với van chỉnh áp suất thủy lực hay trên đường ống có áp suất, và nối với động cơ điện. Ta có thể điều chỉnh áp suất do ta đặt ra.
Thí dụ ta đặt áp suất 100kgf/cm2 thì khi áp suất trong hệ thống vượt 100kg thì động cơ sẽ ngắt điện - an toàn cho hệ thống thủy lực - cho
bơm thủy lực

Hàng luôn có sẵn
Bo điện Cesko Amplifier AME-PF-DC
Giá bán: 0 đ
Bộ chia dầu bôi trơn ishan
Giá bán: 0 đ
Cuộn điện, cuộn coil van thủy lực
Giá bán: 0 đ
Khớp nối động cơ, bơm cao su FCL
Giá bán: 0 đ
Đế van thủy lực
Giá bán: 0 đ
ruột bình tích áp NXQ
Giá bán: 0 đ
Bình tích áp thủy lực NXQ
Giá bán: 0 đ
Tuy ô thủy lực các loại
Giá bán: 0 đ
Rơ le áp suất thủy lực JSC
Giá bán: 0 đ
Bình tích áp Hydac SBO210, SBO330, SBO25O
Giá bán: 0 đ
Đồng hồ dầu - đồng hồ đo áp suất thủy lực
Giá bán: 0 đ
Cảm biến áp suất thủy lực huba
Giá bán: 0 đ
Thùng dầu thủy lực
Giá bán: 0 đ