Công ty CP Thủy lực Trung anh (Tự Động Hóa Trung Anh) - chúng tôi chuyên phc v trong các lĩnh vc thương mi và dch v k thut chuyên nghip trong các ngành công nghip ti Vit Nam. Có đi ngũ cán b k thut chuyên ngành thy lc, khí nén, cơ đin và t đng hóa …đã có nhiu năm kinh nghim đ đm trách nhng công vic mà thc tế có nhu cu x lý trong các vic như :kho sát, tư vn, thiết kế h thng, chế to, lp đt cũng như chuyn đi các phn t tìm cách gii quyết các vn đ công ngh ti ưu hiu qu và cht lượng cao nht.

Công ty chúng tôi là đ
a ch tin cy cho mi khách hàng. Sn phm ca chúng tôi ch yếu là nhp ngoi, mi 100% ca tt c các hãng ph thông cũng như các hãng ni tiếng trên toàn thế gii . Đ gim thiu chi phí cho khách hàng chúng tôi s chế to trong nước nhng sn phm mà công ngh Vit nam có th gii quyết.

Chúng tôi chuyên cung c
p các thiết b thy lc và khí nén ca các hãng: YUKEN, SAUER-DANFOSS, HYDAC, REXPOWER, REXROTH, SHIMADZU, VICKER INTERNORMEN, TFPI, ASHUN, KAYABA, SKP, SMC, AIRTAC, JELPC …

T
ư vn, thiết kế, lp đt h thng thy lc và khí nén, chế to xy lanh thủy lực, xi lanh khí nén, trm ngun thy lc bng nguyên vt liu nhp khu.

Chúng tôi cung c
p dch v sa cha, thiết kế chế to các h thng truyn đng thu lc-khí nén.

Lĩnh v
c hot đng chính:

Chuyên cung cp các gii pháp ng dng thiết b thy lc khí nén đáp Ứng yêu cu công ngh.

T
ư vn la chn thiết b ti ưu và phù hp hơn điu kin kĩ thut, kh năng ca quý khách.

H
tr kĩ thut, hun luyn, hướng dn s dng, bo dưỡng thiết b.

Cung c
p ph tùng chính hãng.Các ph kin khác (khp ni giữa bơm và đng cơ, đu ni, ng mm.v.v…)

Ngoài ra chúng tôi chuyên cung c
p phn ln các ph tùng thay thế như:

* B
ơm thy lực các loi: bơm thủy lực Pitston, Bơm thủy lực bánh răng, bơm thủy lực cánh gạt

*Mô t
ơ thy lc: Pitston, Bánh răng, Cánh gt.

* Xy lanh th
y lc, xi lanh khí nén đ các c kích thước, kiu cánh, chng loi theo tiêu chun cũng như phi tiêu chun.

*Các lo
i van thủy lực:

-Van th
y lc chnh áp sut các loi: lp trên đường ng hoc lp modul (tp), lp ép đế.

-Van th
y lc phân phi các loi trên đường ng hoc lp modul (tp), lp ép đế.

-Van tiết lưu thủy lực các lo
i lp trên đường ng hoc lp modul (tp),lp ép đế.

-Van chia dòng d
u.
-Van thủy lực một chiều

-Van đi
u khin đin t và van điu khin cơ khí các loi.

*Các lo
i lc du:

-L
c hút.

-L
c trên đường về (lc hi)

-L
c trên đường đi ca h thng cao áp.
- Lọc tách dầu, lọc dầu máy nén khí trục vít

*Các ph
kin thủy lực khác:

ng h đo áp sut.

-Th
ước đo du.

-Các lo
i cảm biến (sensor) thủy lực: áp sut, nhit đ, đ bn du…

-Các lo
i đu ni ng..

-
ng mm,ng cng.

-Làm mát d
u.các kiu bng đin hoc bng nước.

ế van.

Các m
t hàng cơ bn trên thường xuyên có sn trong kho hàng ca chúng tôi đ mong đáp ng kp thi mọi nhu cu trong sn xut ca các khách hàng.

Đ
đáp ng nhng nhu cầu gp ca các khách hàng chúng tôi mong quý khách hàng có s hp tác cung cp danh sách mã và s lượng các mt hàng cn có để d phòng cho tng thi kỳ mà khách hàng cn đến cho chúng tôi có thể chun b trước NHẰM chủ động nguồn hàng.

R
t mong s quan tâm hp tác gia hai bên cùng có li và phát trin.