Áp suất đầu ra của bơm thủy lực bằng không
- Motor không khởi động (kiểm tra nguồn điện cung cấp motor, kiểm tra cầu chì, kiểm tra hệ thống dây kết nối, reset lại nút dừng khẩn cấp)

- Không có dầu hoặc dầu trong thùng thấp (kiểm tra lại mức dầu)

- Bơm thủy lực quay không đúng chiều (kiểm tra lại chiều quay qui định của nhà sản xuất)

- Khớp nối giữa motor và bơm bị gãy (kiểm tra sửa chữa hoặc thay thế)

- Đường áp suất bị vỡ hoặc không được kết nối (kiểm tra đường ống, tìm chỗ rò rỉ lớn)
Tin khác