Van thủy lực DHG, DS
Van thủy lực DHG, DS
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Van thủy lực DSHG, DS là dạng van có lưu lượng lớn (được điều khiển gián) qua van điện từ được lắp ở trên (  van thủy lực điện từ DSG-01-3C4-220V/110V/24V).
Hay van thủy lực DSHG còn gọi là van mẹ (van thủy lực mẹ bồng con)
Van thủy lực có lưu lượng lớn  (500 lít, 1000 lít , 1200 lit/phut) do vậy van được dùng cho các loại máy có công suất, lưu lượng bơm thủy lực, xi lanh thủy lực lớn.
Được dùng lắp cho các máy chấn, máy chặt, máy ép uốn có đường kính tiết diện xi lanh lớn.
Van thủy lực điện từ DSHG04/06/10- 3C2, 3C4, 3C6 - 220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ HOF
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C9, DSG-03-3C9-220V/110/24V/12V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C5, DSG-03-3C5-A220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C3, DSG-03-3C3-A220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C6, DSG-03-3C6, DSHG-04-3C6, DSHG-06-3C6-220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C4, DSG-03-3C4-220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
van thủy lực điện từ DSG-01-3C2, DSG-03-3C2-220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ