Xi lanh khí nén STNC TGC40/50/63/80/100/125/160/200
Xi lanh khí nén STNC
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Xi lanh khí nén STNC với đầy đủ các loại model như:
TGC 32x50, TGC 32x100, TGC 32x150, TGC 32x200, TGC 32x250, TGC 32x300, TGC 32x350, TGC 32x400, TGC 32x450, TGC 32x500, TGC 32x600, TGC32x700, TGC 32x800,, TGC 32x900, TGC 32x1000, TGC 40x50, TGC 40x100, TGC40x150, TGC 40x200, TGC 40x250, TGC 40x300, TGC 40x350, TGC 40x400, TGC 40x450, TGC 40x500,, TGC 40x600, TGC 40x700, TGC 40x800, TGC 40x900, TGC 40x1000, TGC 50x50, TGC 50x100, TGC 50x150, TGC 50x200,, TGC 50x250, TGC 50x300,, TGC 50x350, TGC 50x400, TGC 50x450, TGC 50x500, TGC 50x600, TGC 50x700, TGC 50x800, TGC 50x900, TGC 50x1000, TGC 63x50, TGC 63x100, TGC 63x150, TGC 63x200, TGC 63x250, TGC 63x300, TGC 63x350, TGC 63x400, TGC 63x450, TGC 63x500, TGC 63x600, TGC 63x700, TGC 63x800, TGC 63x900, TGC 63x1000, TGC 80x50, TGC 80x100, TGC 80x150, TGC 80x200, TGC 80x250, TGC 80x300, TGC 80x350, TGC 80x400, TGC 80x450, TGC 80x500, TGC 80x600, TGC 80x700, TGC 80x800, TGC 80x900, TGC 80x1000, TGC 100x50, TGC 100x100, TGC 100x150, TGC 100x200, TGC 100x250, TGC 100x300, TGC 100x350, TGC 100x400, TGC 100x450, TGC 100x500, TGC 100x600, TGC 100x700, TGC 100x800, TGC 100x900, TGC 100x1000

Xi lanh khí nén là dạng cơ cấu chấp hành nhờ điều khiển qua van khí nén (van khí nén điện từ, hay van khí nén gạt tay). Xi lanh khí nén dạng thường hay được dùng cho các loại máy đơn giản.

Ưu điểm của xi lanh khí nén dạng vuông là dễ sử dụng, cấu tạo đơn giản, chất liệu nhẹ, hay dùng trong môi trường sạch như sản xuất thực phẩm, sản xuất rượu bia, sản xuất thuốc lá, dược phẩm.

Nhược điểm: chỉ dùng cho máy nhỏ, cơ cấu chấp hành nhẹ vì áp suất chỉ khoảng 10 kgf/cm2, so với bộ nguồn thủy lực (máy thủy lực) áp suất có thể lên 70- hay 140 kgf/cm2 đối với bơm cánh gạt thủy lực có điều chỉnh,  hay 210 kgf/cm2 đối với bơm cánh gạt thủy lực áp cao, và bơm thủy lực bánh răng, (áp 315 kgf/cm2 đối với bơm thủy lực piston)
Xi lanh khí nén lắp cho máy nén khí trục vít ZAED40
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén đài loan, hàn quốc, Trung quốc
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SI
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén compact WCC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SMC- CDJ2B
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén MAL
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén inox MA
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén TN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh compact khí nén SDA, TGN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SCJ, TGCD
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC, TGC, WCG
Giá bán: 0 đ