Bơm phát ra tiếng ồn hoặc rung động quá mức, có tiếng kêu to khác thường:
Không khí vào đường hút của bơm dẫn đến các hư hỏng sau (đi kèm là cách khắc phục):

- Bụi bẩn đi vào lọc hút (vệ sinh hoặc thay thế)

- ống tuy ô thủy lực (hay ống kẽm kết nối từ lọc hút đến đường dầu vào (đường hút của bơm) không kín) dẫn đến hiện tượng bị E dầu - không khí sẽ chui vào từ đường hút (vặn chặt lại)
- Kết nối giữa ống hút và lọc hút không chặt (vặn chặt lại)

- Mức dầu thấp (kiểm tra mức dầu, thêm dầu nếu cần)

- Bơm hoạt động quá tốc độ (kiểm tra thông số của bơm và motor)

- Độ nhớt dầu quá lớn dẫn đến lỗ trống (kiểm tra độ nhớt thay thế dầu phù hợp)

- Nhiệt độ dầu quá cao (lắp thêm bộ giải nhiệt dầu)

- Bơm bị mòn (sửa chữa hoặc thay thế, kiểm tra lọc dầu)

- Motor và bơm lắp không đồng trục (kiểm tra độ đồng tâm)

- Khớp nối giữa motor và bơm bị mòn hoặc lắp không chặt (vặn chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần)

- Van tràn thủy lực có tiếng ồn (kiểm tra điều chỉnh lại do có thể chỉnh quá thấp hoặc không đúng kích thước)

- Van tràn làm việc liên tục do dầu từ bơm qua van tràn về thùng khi hệ thống ở trạng thái không làm việc gây tổn thất công suất, sinh nhiệt (thay thế sơ đồ “open center” hoặc “unload”)

Tin khác