Bộ điều áp khí nén Airtac AR2000/3000/4000/6000, GC2000
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bộ điều áp khí nén Airtac - model : AR2000 /  3000  / 4000 / 6000 hay GC2000/3000/4000
Được dùng phổ biến trong hệ thống khí nén, rất tiện dụng, nhỏ gọn và dễ dàng thay thế
Bộ điều áp được dùng để đảm bảo ổn định áp suất cho hệ thống và an toàn áp suất cho hệ thống, không bị thay đổi áp suất
Cách dùng rất đơn giản, người dùng vặn núm ở trên đỉnh bộ điều áp đề điều chỉnh áp suất mong muốn, và theo dõi áp suất qua đồng hồ khí nén được gắn ở ngay thân bộ điều áp

bộ điều áp SMC IRV10/IRV20
Giá bán: 0 đ
bộ mù dầu khí nén SAL2000/3000/4000/6000
Giá bán: 0 đ
bộ lọc tách nước TF2000/3000/4000, AF2000/3000/4000
Giá bán: 0 đ
bộ điều áp khí nén SAR2000/3000/4000
Giá bán: 0 đ
bộ lọc khí nén SAW3000/4000, SAL3000/4000
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SAU3000M-03/SAU4000M-04
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén TF4000-04, TR4000-04, TL4000-04
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén Airtac SR200-06, SR200-08
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Parker Hàn quốc
Giá bán: 0 đ
bộ lọc dầu khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đơn khí nén AW
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc xả đáy AD402, AD403
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Airtac
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SKP SAU
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ