Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bộ điều áp khí nén Airtac - STNC - JELPC - là 1 phần tử trong bộ lọc 3:
2- Bộ điều áp AR -SAR - Có nhiệm vụ - có thể điều chỉnh, đặt được áp suất khí nén (bằng tay vặn ở trên) của bộ điều áp, thí dụ ta đặt 4kg, 5kg, 8kg...
Bộ điều áp khí nén có các cỡ ren: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
AR1000-M5, AR2000-01, AR2000-02, AR3000-02, AR3000-03, AR4000-03,
AR4000-04, AR4000-06, AR5000-06, AR5000-10, AR1500, AR2000, BR2000, BR3000, BR4000,
TR2000-02, TR3000-03, TR4000-04, TR4000-06, TR5000-10
Được lắp ở vị trí từ nguồn khí nén (máy nén khí) ra qua điều áp để điều chỉnh trước khí ra các thiết bị, cơ cấu chấp hành như van khí nén,
xi lanh khí nén

Bộ lọc nguồn máy nén khí TPC, SKP
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đôi khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén 3 phần tử STNC
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc 3 khí nén SMC, STNC
Giá bán: 0 đ