•  
bộ lọc dầu khí nén
Bộ lọc dầu khí nén
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bộ lọc đơn gồm có điều áp khí nén và lọc nước lẫn trong khí nén:  SAW2000, SAW3000, SAW4000, SAW6000
Lọc thô: 10 µm
Bộ điều áp để đặt áp suất cho các thiết bị chấp hành :xi lanh khí nén, ,,,,, và bộ lọc nước để tách nước có trong không khí ra khỏi hệ thống để làm cho khí trong hệ thống là khí sạch, khô, còn nước thì được cho chảy ra ngoài môi trường (dẫn ống khí từ bộ lọc ra cống ....)
Bộ lọc dầu khí nén: SAFM2000, 3000, 4000, 6000
Dùng để tách dầu có lẫn trong không khí nhằm cho không khí trong hệ thống là không khí sạch không bị nhiễm dầu - không khí sạch...
Lọc tinh đến : 0,1µm
Bộ lọc khí nén loại này thường được dùng trong các hệ thống yêu cầu có nguồn khí là khí sạch (không có lần dầu, nước), như trong ngành sơn,....
Bộ lọc đơn khí nén AW
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc xả đáy AD402, AD403
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Airtac
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SKP SAU
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc nguồn máy nén khí TPC, SKP
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đôi khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén 3 phần tử STNC
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc 3 khí nén SMC, STNC
Giá bán: 0 đ