Bộ lọc khí nén SAU3000M-03/SAU4000M-04
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bộ lọc khí nén SAU3000M-03 - SAU4000M -04 là bộ lọc gồm 3 bộ phận lắp ghép với nhau: SAF3000M, SAF4000M + SAR300M, SAR4000M + SAL 3000M -SAL4000M
Với cỡ ren 3/8" và 1/2"
Bộ lọc 3 phần tử có ưu điểm là dễ dang thay thế lắp đặt và nếu bị hỏng 1 trong 3 bộ phận như lọc tách nước hay điều áp và mù dầu, ta chỉ cần thay 1 trong 3 cái đó, giảm được chi phí 

Bộ lọc khí nén TF4000-04, TR4000-04, TL4000-04
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén Airtac SR200-06, SR200-08
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Parker Hàn quốc
Giá bán: 0 đ
bộ lọc dầu khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đơn khí nén AW
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc xả đáy AD402, AD403
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Airtac
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SKP SAU
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc nguồn máy nén khí TPC, SKP
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đôi khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén 3 phần tử STNC
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc 3 khí nén SMC, STNC
Giá bán: 0 đ