•  
Bộ lọc khí nén TF4000-04, TR4000-04, TL4000-04
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bộ lọc khí nén STNC 3 phần tử (hay còn gọi là bộ lọc 3)
Bộ lọc ba gồm bộ tách nước TF4000, Bộ điều áp TR4000, và bộ mù dầu TL4000-04
Bộ lọc khí nén được dùng nhiều trong tất cả các hệ thống khí nén, để đảm bảo cho khí nén trong hệ thống được sạch (vì có bộ tách nước), có thể đặt áp suất do người dùng điều chỉnh (bộ điều áp) và để làm bôi trơn thiết bị như xi lanh khí nén, van khí nén (vì có bộ mù dầu, hay còn gọi là bộ phun dầu)

Bộ điều áp khí nén Airtac SR200-06, SR200-08
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Parker Hàn quốc
Giá bán: 0 đ
bộ lọc dầu khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đơn khí nén AW
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc xả đáy AD402, AD403
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Airtac
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SKP SAU
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc nguồn máy nén khí TPC, SKP
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đôi khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén 3 phần tử STNC
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc 3 khí nén SMC, STNC
Giá bán: 0 đ