•  
bơm nhiên liệu 12v, 24v
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bơm nhiên liệu 12v, bơm nhiên liệu 24v, với nhiều chủng loại cho các loại máy