•  
Bơm thủy lực 2 tầng BHP
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
 Bơm thủy lực bánh răng boden BHP2/2A0, BHP3/2A0, BHP3/3A0
Là bơm 2 khoang (2 tầng riêng biệt) có 2 đường vào (đường hút từ thùng dầu) và 2 đường ra (từ bơm thủy lực đi ra). Với các bơm thủy lực BHP2AO lắp với BHP2AO, BHP3AO lắp với BHP2AO, BHP3AO lắp với BHP3AO.
Thường được dùng cho máy có nhiều cơ cấu chấp hành trong công nghiệp, và dùng nhiều cho xe cẩu, xe ủi.
Ưu điểm: dễ dàng thay thế, lắp đặt, nếu hỏng 1 trong 2 khoang, có thể thay từng khoảng để giảm chi phí, giá thành.
 
Bơm thủy lực piston cong Italy - Ý
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực xe xúc ủi
Giá bán: 0 đ