•  
Bơm thuỷ lực bánh răng CML IGM-4F-25, IGM-4F-32, IGH-4F-25, IGH-F4-32
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết

Bơm thuỷ lực bánh răng CML, Bơm thuỷ lực bánh răng lồng, Bơm thủy lực bánh răng ăn khớp trong

Model:  IGM-4F-25, IGM-4F-32, IGH-4F-25, IGH-F4-32

Là dạng bơm thuỷ lực bánh răng áp cao (Pmax 250 kgf/cm2 và 300kgf/cm2)

Bơm thuỷ lực dạng này được dùng trong hệ thống đòi hỏi áp suất của bơm luôn ổn định ở chế độ áp cao. Mà bơm thuỷ lực bánh răng ăn khớp ngoài không thể đáp ứng được.

Bơm thuỷ lực được ví như trái tim của hệ thống, còn van thuỷ lực chỉ là van chia dầu, và xi lanh thuỷ lực là thiết bị chấp hành.

Bơm thủy lực bánh răng Rexroth
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực Hydromax HGP-3A-F
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng BKP1Q2
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng 3 tầng
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng Kayaba KZP4-17, KZP4-19, KZP4-23, KZP4-27, KZP4-31
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực Trung quốc
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng trục côn
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực Hatsa - Ucraina - Nga- 32, 50
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực bánh răng lồng - ăn khớp trong Nachi
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng trục côn
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng Danfoss SNP
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng Joyang JP20/10/F21, JP20/12/F21, JP20/14/F21, JP20/16/F21, JP20/18/F21, JP20/22/F21, JP20/25/F21, JP20/28/F21, JP20/31/F21
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực bánh răng nhật
Giá bán: 0 đ
bơm thủy lực bánh răng Nihon K1-P2-R11A, K1-P6-R11A, K1-P9-R11A, K1-P12-R11A, GPY-11.5A1S2-R732
Giá bán: 0 đ
Bơm thủy lực bánh răng 2 tầng
Giá bán: 0 đ