•  
Bộ lọc đơn khí nén AW
Bộ lọc đơn khí nén
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bộ lọc đơn - AW2000-02, AW3000-03, AW4000-04, AW6000-06
Là bộ lọc được lắp trước khi khí nén từ máy nén khí cấp vào các thiết bị khí nén như van khí nén, súng bắt ốc ... nhằm phần ở dưới tách nước cho ra ngoài, ở trên để đặt áp suất (điều chỉnh qua đồng hồ được lắp ngay trên bộ lọc đơn) và từ van khí nén đi ra xi lanh khí nén...
Bộ lọc xả đáy AD402, AD403
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén Airtac
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén SKP SAU
Giá bán: 0 đ
Bộ điều áp khí nén SAR, AR
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc nguồn máy nén khí TPC, SKP
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc đôi khí nén
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc khí nén 3 phần tử STNC
Giá bán: 0 đ
Bộ lọc 3 khí nén SMC, STNC
Giá bán: 0 đ