•  
Bơm thủy lực piston cong Italy - Ý
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Bơm thủy lực piston cong - có tiêu chuẩn Châu Âu
Bơm có áp suất cao (350 - 400 kgf/cm2)
Bơm thủy lực piston có dải lưu lượng: 17cc/rev, 25cc/rev, 34 cc/rev, 40 cc/rev, 55 cc/rev, 64 cc/rev, 84 cc/rev, 108 cc/rev
Bơm được dùng trong trường hợp yêu cầu áp suất cao - ổn định.

Bơm thủy lực xe xúc ủi
Giá bán: 0 đ