Bơm thủy lực bánh răng gồm có 2 loại chiều quay: bơm thủy lực quay Phải và bơm thủy lực quay Trái
Nếu bơm thủy lực mà lắp với động cơ điện 3 pha thì ta chú ý chiều quay của bơm và ta đảo chiều quay động cơ 3 pha là oke
Nếu trường hợp nhất thiết phải đảo chiều quay bơm thủy lực bánh răng
Cách đảo chiều quay bơm thủy lực bánh răng như sau:

Ta chỉ cần đảo 2 bánh răng cho nhau là oke -- có nghia là đảo bánh răng chủ động có trục thò ra và bánh răng thụ động cho nhau 

TA CHỈ CẦN ĐẢO BÁNH RĂNG 1 - và 2 cho nhau -
tất cả bạc bơm thủy lực, zoăng phớt,,... vỏ bơm ... để nguyên
Khi ta đảo trục bơm 1 sang 2 - 2 sang 1 thì ta Quay bích bơm "3" 180 độ là oke

Cách nhận biết chiều quay của bơm : 
bề ngoài : ta nhìn vào cửa đường dầu hút lỗ to và đường dầu ra (đường đẩy) lỗ nhỏ hơn (motor thủy lực thì đường dầu hút đường vào và đường ra đường dầu đẩy thì bằng nhau - và có thêm 1 đường dầu chích nhỏ, đường dầu thừa cho chảy thẳng về thùng dầu)  
ở Trong: ta  chú ý đến bạc số 3 như hình ảnh ở trên thì đường dầu hút sẽ nằm bên Trái và đường dầu ra sẽ nằm bên Phải
Bơm ở trên nhìn thẳng vào trục bơm là bơm quay Phải

Tin khác