Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Thùng dầu quá nhỏ (kiểm tra lại kích thước thùng chứa đối với lưu lượng bơm, thể tích thùng chứa phù hợp lớn gấp ba lần lưu lượng bơm)

- Mức dầu quá thấp (kiểm tra và thêm dầu)

- Sử dụng dầu không đúng tiêu chuẩn, hoặc dầu quá bẩn (vệ sinh hoặc  thay thế lọc mới nếu cần thiết)

- Bộ giải nhiệt dầu, bộ làm mát dầu thủy lực bị hỏng (sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết)

- Van tràn làm việc liên tục do dầu từ bơm qua van tràn về thùng khi hệ thống không làm việc gây tổn thất công suất, sinh nhiệt (thay thế sơ đồ open center hoặc unload)

- Bơm thủy lực không đúng tốc độ (kiểm tra thông số kỹ thuật của bơm và motor

Tin khác