Van thủy lực điện từ CML camel
Van thủy lực điện từ CML camel
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Van thủy lực điện từ CML camel - made in Taiwan
WE43-G02-3C2, WE43-G02-3C3,WE43-G02-3C4, WE43-G02-3C5, WE43-G02-3C6, WE43-G02-3C8, WE43-G02-3C9, WE43-G02-3C10, WE43-G02-3C12, WE42-G03-2B2-220V, WE43-G03-3C2, WE43-G03-3C3,WE43-G03-3C4, WE43-G03-3C5, WE43-G03-3C6, WE43-G03-3C8, WE43-G03-3C9, WE43-G03-3C10, WE43-G03-3C12
  Size 1 (hay size 2): lưu lượng max (max flow) là 63 lít/phút ze, Size 3: lưu lượng max là 120 lít/phút
Một số lưu ý Khi chọn van thủy lực thì ta chọn sao cho phù hợp với bơm thủy lực bánh răng (hay bơm thủy lực cánh gạt, bơm thủy lực piston) mình đang dùng để đảm bảo khi vận hành bơm thủy lực nếu dùng nhỏ quá thì sẽ sinh ra nhiều nhiệt (nóng bơm, nóng dầu) dẫn đến nhanh hỏng bơm thủy lực… Nếu dùng size lớn quá thì không đồng bộ dẫn đến tốn kém không cần thiết, không hiệu quả
Van thủy lực điện từ V2068, V3068, V6068
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực DHG, DS
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSHG04/06/10- 3C2, 3C4, 3C6 - 220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ HOF
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C9, DSG-03-3C9-220V/110/24V/12V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C5, DSG-03-3C5-A220V/110V/24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C3, DSG-03-3C3-A220V/110V/D24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C6, DSG-03-3C6, DSHG-04-3C6, DSHG-06-3C6-A220V/110V/D24V
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực điện từ DSG-01-3C4, DSG-03-3C4-A220V/110V/D24V
Giá bán: 0 đ
van thủy lực điện từ DSG-01-3C2, DSG-03-3C2-A220V/110V/D24V
Giá bán: 0 đ