•  
Xi lanh khí nén Parker Hàn quốc
Xi lanh khí nén Parker - Hàn quốc, GDC la một dạng cơ cấu chấp hành. Cấp khí nén vào để điều khiển xi lanh lên xuống
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Xi lanh khí nén Parker - made in Korea
Model: GDC40x, GDC50, GDC63, GDC80, GDC100, GDC125, GDC150, GDC200
Đường kính piston là: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 150, 200 mm
Hành trình xi lanh la:  25mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm
Xi lanh khí nén là dạng cơ cấu chấp hành, được điều khiển qua van khí nén để đảo chiều cho ty xi lanh lên - xuống theo người sử dụng
Xi lanh khí nén STNC TGC40/50/63/80/100/125/160/200
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén lắp cho máy nén khí trục vít ZAED40
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén đài loan, hàn quốc, Trung quốc
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SI
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén compact WCC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SMC- CDJ2B
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén MAL
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén inox MA
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén TN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh compact khí nén SDA, TGN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SCJ, TGCD
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC, TGC, WCG
Giá bán: 0 đ