•  
Xi lanh khí nén SC
xi lanh khí nén SC và cấu tạo xy lanh khí nén SC
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Xi lanh khí nén SC gồm các model: 
Xi lanh khí nén của Airtac, jelpc với các loại model như:
 
- SC 40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC40x150, SC40x175, SC40x200, SC40x250, SC40x300, SC40x350, SC40x400, SC40x450, SC40x500, SC40x600, SC40x700, SC40x80, SC40x900, SC40x1000, SC50x25 , SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, SC50x150, SC50x175, SC50x200, SC50x250, SC50x300, SC50x350, SC50x400, SC50x450, SC50x500, SC50x600, SC50x700, SC50x800, SC50x900, SC50x1000, SC63x25, SC63x50, SC63x75, SC63x100, SC63x125, SC63x150, SC63x175, SC63x200, SC63x250, SC63x300, SC63x350, SC63x400, SC63x450, SC63x500, SC63x600, SC63x700, SC63x800, SC63x900, SC63x1000, SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC80x100, SC80x125, SC80x150, SC80x175, SC80x200, SC80x250, SC80x300, SC80x350, SC80x400, SC80x450, SC80x500, SC80x600, SC80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000, SC100x25, SC100x50, SC100x75, SC100x100, SC100x125, SC100x150, SC100x175, SC100x200, SC100x250, SC100x300, SC100x350, SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC100x600, SC100x700, SC100x800, SC100x900, SC100x1000, SC125x25 , SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, SC125x175, SC125x200, SC125x250, SC125x300, SC125x350, SC125x400, SC125x450, SC125x500, SC125x600, SC125x700, SC125x800, SC125x900, SC125x1000, SC160x25, SC160x50, SC160x75, SC 160x100, SC160x125. SC160x150, SC160x175, SC160x200, SC160x250, SC160x300, SC160x350, SC160x400, SC160x450, SC160x500. SC160x600, SC160x700, SC160x800, SC160x900, SC160x1000, SC200x25, SC200x50, SC 200x75, SC200x100, SC200x125, SC200x150, SC200x175, SC200x200, SC200x250, SC200x300, SC200x350, SC200x400, SC200x450, SC200x500, SC 200x600, SC200x700, SC200x800, SC200x900, SC200x1000
Xi lanh khí nén là dạng cơ cấu chấp hành nhờ điều khiển qua van khí nén (
van khí nén điện từ, hay van khí nén gạt tay). Xi lanh khí nén dạng thường hay được dùng cho các loại máy đơn giản.

Ưu điểm của xi lanh khí nén dạng vuông là dễ sử dụng, cấu tạo đơn giản, chất liệu nhẹ, hay dùng trong môi trường sạch như sản xuất thực phẩm, sản xuất rượu bia, sản xuất thuốc lá, dược phẩm.

Nhược điểm: chỉ dùng cho máy nhỏ, cơ cấu chấp hành nhẹ vì áp suất chỉ khoảng 10 kgf/cm2, so với
máy thủy lực áp suất có thể lên 70- hay 140 kgf/cm2 đối với bơm cánh gạt thủy lực có điều chỉnh,  hay 210 kgf/cm2 đối với bơm cánh gạt thủy lực áp cao, và bơm thủy lực bánh răng, (áp 315 kgf/cm2 đối với bơm thủy lực piston)
Xi lanh khí nén MAL
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén inox MA
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén TN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh compact khí nén SDA, TGN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SCJ, TGCD
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC, TGC, WCG
Giá bán: 0 đ