Xi lanh khí nén SI
Xi lanh khí nén SI
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết

Xi lanh khí nén SI là dạng xi lanh (được làm theo tiêu chuẩn - kích thước giống Festo)
Như hãng sản xuất  Airtac ghi model là SU (xi lanh khí nén SU)
Đường kính Piston của xi lanh: F40mm, f50mm, f63mm, f80mm, f100mm, f125mm, f160mm, f200mm
Hành trình xi lanh:   50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Xi lanh khí nén là dạng cơ cấu chấp hành được điều khiển nhờ qua van khí nén (có dạng tác động bằng điện và bằng cơ (tay)).

Xi lanh khí nén compact WCC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SMC- CDJ2B
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén MAL
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén inox MA
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén TN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh compact khí nén SDA, TGN
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SCJ, TGCD
Giá bán: 0 đ
Xi lanh khí nén SC, TGC, WCG
Giá bán: 0 đ