Đầu tiên lưu lượng của máy bơm là gì? Lưu lượng của máy bơm hay thể tích công tác của máy bơm là thể tích chất lỏng được máy bơm đẩy ra của thoát ứng với một vóng quay của trục máy bơm.

Công thức tính lưu lượng: V = Q / n

Trong đó:

+n: Số vòng quay trên phút của trục máy bơm.

+Q: Lưu lượng của máy bơm.

Bây giờ, chúng ta sẽ đi tính lưu lượng cho từng trường hợp cụ thể.

1. Bơm thủy lực bánh răng ăn khớp ngoài.

Thể tích công tác được tạo thành giữa các mép bánh răng với thành vỏ máy bơm.
Công thức: V = m∙z∙b∙h∙π    (1)
Trong đó:
m – Modul bánh răng
– số răng
b – bề dày của bánh răng
h – chiều cao răng
. 2. Bơm bánh răng ăn khớp trong
 
 
Thể tích công tác được tạo bởi các mép bánh răng trong với thành vỏ và vách ngăn.
Công thức: V = m∙z∙b∙h∙π  (2)
Trong đó:
m – Modul bánh răng
z – số răng của bánh răng trong
– bề dày của bánh răng
– chiều cao răng
 3. Bơm cánh gạt tác động đơn
 
 
Thể tích công tác tạo bởi khoang giữa mặt trụ rotor và stato và các cánh gạt
Công thức:V=2∙π ∙b∙e∙D    (5)
– bề dày của cánh gạt
 
4. Bơm cánh gạt tác động kép
 

Công thức: V = π∙b(D2 – d2)/2                   (6)

 5. Bơm trục vít
 
 
Thể tích công tác tạo bởi giữa các trục vít với vỏ bơm
Công thức: V = (D2 – d2) ∙s∙π/4 – D2(α – sin2α) ∙s∙/2   (4)
Ở đó: cosα = (D+d)/(2D)

6. Bơm piston hướng trục với đĩa nghiêng
 
Piston tỳ lên đĩa nghiêng một góc α quay theo trục. Từ góc nghiêng của đĩa xác định được hành trình mỗi piston
Công thức: V = (πdk2/4)∙2rh∙z∙tgα               (10)

– số piston.
7. Bơm piston hướng kính với trục quay lệch tâm
 
Trục quay lệch tâm làm các piston chuyển động tịnh tiến khứ hồi trong lòng các lỗ cố định trên stato.
Công thức: V = (πdk2/4)∙2∙e∙z            (8)
z – số piston.
 
 8. Bơm piston hướng trục với trục gập
 
Phụ thuộc vào góc gập giữa cụm piston với trục quay làm các piston chuyển động tịnh tiến.
Công thức: V= (πdk2/4)∙2rh∙z∙tgα       (9)
– số piston.
9.Bơm piston hướng kính với rotor lệch tâm
 
Piston thực hiện chuyển động tịnh tiến khứ hồi trong các lỗ trên rotor vời chiều dài hành trình bằng 2 lần độ lệch tâm e.
Công thức: V = (πdk2/4)∙2∙e∙z    (7)
– số piston
10. Bơm rotor – bánh răng
 
 
Rotor thực hiện chuyển động hành tinh va ăn khớp trong với stato. Số răng ăn khớp của rotor nhỏ hơn số răng stato một răng.
Công thức: V = z∙(Amax – Amin ) ∙b  (3)
– số răng của rotor
– bề dày của răng
– diện tích của khoang trống
Tin khác