•  
Rơ le áp suất khí nén Danfoss
Rơ le áp suất khí nén - rơ le tiếp điểm điện Danfoss
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Rơ le áp suất khí nén - nước Danfoss KP
La dang ro le tiep diem dien, hay nom na con goi la ro le an toan.
Duoc lap cho he thong de luon luon giu ap suat cho he thong o muc an toan, 
Nhu khi 5 kgf/cm2 thi dong co bat (dong), con khi den 8kgf/cm2 thi dong co ngat. Do ta dieu chinh ro le cho phu hop voi yeu cau
Rơ le áp suất được dùng phổ biến trong hệ thống khí nén để đóng ngắt máy nén khí (Do người sử dụng cài đặt)
Hướng dẫn cài đặt rơ le áp suất 
Khớp quay dùng cho hơi nóng TSG - Lux
Giá bán: 0 đ
Bẫy hơi đồng tiền
Giá bán: 0 đ
Đồng hồ khí nén Wise
Giá bán: 0 đ