Van gạt tay thủy lực ITALY
Van gạt tay thủy lực ITALY
Giá bán: 0 đ
Mô tả chi tiết
Van gạt tay thủy lực ITALY
Gồm nhiều tay chia : 1 tay, 2 tay, 3 tay, 4 tay, 5 tay, 6 tay điều khiển độc lập - và van chỉnh áp suất thủy lực
Dầu thủy lực đi từ thùng dầu, bơm thủy lực hút lên - đến van thủy lực gạt tay (khi chưa tác động 1 trong các tay gạt nào) thì dầu qua van áp suất thủy lực. Khi quá áp suất ta đặt (điều chỉnh bằng vít vặn ở đầu van chỉnh áp) thì van tự khắc mở cửa dầu để dầu trở về thùng dầu.
Van gạt tay được dùng nhiều cho xe rác, xe cẩu .... để điều khiển cho nhiều xi lanh độc lập (hay motor thủy lực quay toa) như cái thì điều khiển cho xi lanh thủy lực để nâng cần, cái thì để quay cáp kéo .....
Van thủy lực 1 chiều MCV-02/03/04
Giá bán: 0 đ
Van tràn thủy lực điện từ SRV-03G-06G-10G
Giá bán: 0 đ
Van tiết lưu điều chỉnh điện SDF-06
Giá bán: 0 đ
Van chỉnh áp suất thủy lực SBG-03, SBG-06
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực một chiều PCDV-06T, PCDV-10T/G
Giá bán: 0 đ
Van an toàn thủy lực DT-02, DG-02
Giá bán: 0 đ
van thủy lực an toàn DBW10B-1-50/3156CW220-50N9Z5L
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực CPDG-03, CPDG-06, CPDG-10, CPDT-03, CPDT-06, CPDT-10
Giá bán: 0 đ
Van thủy lực S-BSG-03/06/10
Giá bán: 0 đ
Van gạt tay thủy lực DMT-03/04/06-3C2 -3C6
Giá bán: 0 đ
van gạt tay thủy lực 2, 3, 4, 5, 6 tay có chỉnh áp
Giá bán: 0 đ
Van tỷ lệ thủy lực EBG-03/06/10
Giá bán: 0 đ
Van gạt tay thủy lực
Giá bán: 0 đ
Van xả nhanh thủy lực SG16/24/32
Giá bán: 0 đ
Van chống lún thủy lực bắt ren
Giá bán: 0 đ